درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

دفاعیه کارشناسی ارشدم نوشته شده در 4 اسفند 1390

تایپ، حرکت، ترافیک؛

جلسه دفاعیه ام

 

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد رضا محبوبی، پنجشنبه 27 بهمن 1390 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار می‌شود.

موضوع تئوری این پایان نامه حروف و بیان تصویری آن در گرافیک است و موضوع پروژه عملی تایپ، حرکت، ترافیک نام دارد. استاد راهنمای این پایان نامه مصطفی اوجی است و کیارش زندی استاد مشاور این پروژه است.

این جلسه دفاعیه ساعت 11 روز یاد شده در کارگاه شماره 709 دانشکده مزبور آغاز می شود.

 

چکیده این پایان نامه
پژوهش حاضر نگاهی است به گذار حروف و تایپوگرافی در مکان‌ها و سبک‌های گوناگون طی یک روند تاریخی. نگاهی وسیع از پیدایش خط و تصویر در زندگی بشر نخستین تا کاربرد آن در دنیای بی حد و مرز اکنون.
طی پژوهش این مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که خط، حروف و بیان تصویری‌اش چگونه در گرافیک نقش بازی می‌کنند و از سوی دیگر بیان تصویری حروف تا چه حد می‌تواند در ایجاد و درک پیام در مخاطب تاثیرگذار باشد؟
اینگونه می‌توان بیان نمود که کاربرد خط در رسانه‌های گوناگون دوبعدی، سه بعدی و چهاربعدی از زمان پیدایش تاکنون، بر این نکته دلالت دارد که خط و نوشتار از ارکان اساسی ارتباط و ایجاد پیام در مخاطب است. با علم اینکه مهمترین هدف یک اثر گرافیکی ارتباط با مخاطب است، می‌توان به پیوند ناگسستنی حروف و تصویر در گرافیک برای ایجاد پیام اشاره نمود.

 

لینک در سایت رسم

http://www.rasm.ir/default.asp?base=1&Aid=4885

 

لینک در سایت رنگ

http://www.rangmagazine.com/?type=dynamic&lang=1&id=2449