درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

قرار نوشته شده در 11 اردیبهشت 1392

 

قرار

به آرامــــی

بی قرارم می کنی و

با قـــرارات

آ ر ا مـــــــمــ....